Artistikum – centar za edukaciju i razvoj umetnosti, novembar 2017.

Slike iz života zmajeva Beate Krupske bile su tema deci koja uče različite tehnike likovnog izražavanja u Artistikumu. Mi smo bili tu da ih čitajući inspirišemo.

Phone: 011 214-15-88
Fax: 011 311-2072
Bulevar Mihajla Pupina 10 Z, JUBC, vp, lok. 75
Srbija, 11070 Novi Beograd