Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, Ovča, septembar 2018.

Slikarka Nataša Radoja posvetila je jednu svoju slikarsku radionicu osobama sa razvojnim smetnjama i čitanju knjige Konrad i Kornelija, koju su zatim ilustrovali. Svoju. Zamišljenu. Novu. I napravili mala umetnička dela od papira.

 

Phone: 011 214-15-88
Fax: 011 311-2072
Bulevar Mihajla Pupina 10 Z, JUBC, vp, lok. 75
Srbija, 11070 Novi Beograd