Cracker Guerilla Network, Lanac solidarnosti, decembar 2017.

Pridružili smo se jednoj divnoj ideji nekih divnih ljudi iz Novog Sada, i zajedno sa njima podsećali da je važno osvrtati se oko sebe i potruditi se da ulepšaš dan nekome ko je trenutno manje srećan. Makar knjigom kao poklonom…

Phone: 011 214-15-88
Fax: 011 311-2072
Bulevar Mihajla Pupina 10 Z, JUBC, vp, lok. 75
Srbija, 11070 Novi Beograd