IPASCC je izdavački poduhvat u okviru kojeg smo tokom dve godine izdali osam naslova za uzrast 4-16 godina. Cilj projekta je bio da se promoviše evropska književnost srpskoj dečjoj čitalačkoj publici. Prevođenjem knjiga sa nekih manje poznatih jezika želeli smo da inspirišemo maštu i kreativno mišljenje naših čitalaca, koji će poželeti da saznaju nešto više o datoj zemlji i njenoj kulturi. Prvi put smo se u našem prevodilaštvu susreli sa autorima iz Belgije i Hrvatske, a takođe smo preveli po jednu knjigu iz Nemačke, Poljske, Velike Britanije i Finske, pri čemu je knjiga iz Finske zapravo napisana na švedskom jeziku kao jeziku manjine. Sve knjige imaju zajedničku nit – prisnost sa čitaocem, lakoću stila i izraza; pisci pišu kao da se igraju sa grupom dece, a deca čitaju kao da pripadaju priči.
Odabrane knjige osvojile su brojne nagrade, od kojih je najznačajnija ona za Knjigu godine EU. Spektar tema je širok, a svaka donosi nešto novo, ohrabrujući dete da promišlja o značaju pravih vrednosti i o tome šta su one za svakog ponaosob.

Prevodioci:

Marija Ilić

Vladimir D. Janković

Slavica Agatović-Milosavljević

Nikola Petaković

Darinka Kovačević

Anđelija Jočić


Knjige

Phone: 011 214-15-88
Fax: 011 311-2072
Bulevar Mihajla Pupina 10 Z, JUBC, vp, lok. 75
Srbija, 11070 Novi Beograd