Propolis Books, maj 2017.

Propolis Books bio domaćin deci na čitalačkoj radionici, na kojoj smo im čitali Slike iz života zmajeva.

Phone: 011 214-15-88
Fax: 011 311-2072
Bulevar Mihajla Pupina 10 Z, JUBC, vp, lok. 75
Srbija, 11070 Novi Beograd