Aleksandra Milanović

Aleksandra Milanović rođena je u Beogradu 1989. godine. Magistrirala je na Katedri za vizantijske i neohelenske studije Kiparskog univerziteta u Nikoziji 2017. godine. Doktorand je na Katedri za neohelenistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Bila je stipendista fondacije Levendis sa Kipra i Fonda za mlade talente Republike Srbije. Bavi se književnim prevođenjem i dobitnica je nagrade Ljubiša Rajić Udruženja književnih prevodilaca Srbije za najbolji prvi objavljeni prevod za 2018. godinu (Kirjakos Haralambidis Carujuća Famagusta, Treći Trg, 2017). Živi i radi u Beogradu.

Phone: 011 214-15-88
Fax: 011 311-2072
Bulevar Mihajla Pupina 10 Z, JUBC, vp, lok. 75
Srbija, 11070 Novi Beograd