Vremeplov kao knjiga i kao spasilac

Vremeplov, njegovo pronalaženje ili izum, san je mnoge dece u detinjstvu. Rafael se po tome nije razlikovao od druge dece. Razlikovao se po nekoliko drugih stvari, koje nikada nisu i ne smeju biti bitne. Rafael je Jevrej. A Drugi svetski rat je u toku u ovoj priči. Rafael toga ni po čemu nije svestan, jer deka koji svira violinu pokušava da mu stvori privid normalnosti. Rafael živi u getu, iako ni to ne zna. Zna samo da nigde ne sme da ide sam, sem u biblioteku i da mama i tata trenutno nisu tu.

U biblioteci do njega dolazi knjiga Vremeplov. I začinje se u Rafaelu san: izumeti Vremeplov, da se ode u jednom nekad pre, kad se smejao s roditeljima na izletu i u jedno nekad buduće, da vidi da li je izumeo Vremeplov.

Vremeplov

Nekolicina ljudi daće sve od sebe da privid i daje ostane privid. Rafael će na svom putu sresti i drugu decu i biće s njima u zoološkom vrtu. Jer, zoo-vrt je skrovište.

U knjizi su pomenuta mesta koja i danas postoje i ljudi koji su bili stvarni.

A cela priča bila inspirativna za promociju u Jevrejskom kulturnom centru, u organizaciji Havera.

Na promociji su bili prevoditeljka knjige Anđa Jočić i Jelena Kručičanin, iz Centrope, centralnoevropskim centrom za dokumentaciju i istraživanja, kao i Tanja Lebović, PR Propolis Booksa. Učesnici promocije bili su, između ostalih, i nastavnici osnovnih i srednjih škola u Srbiji, kojima je cilj da ova tema postane jedinica koja se obrađuje češće i više. Jer samo ako pamtimo, greške nećemo ponoviti.

Prezentacija  je bila osmišljena i kao delom radioničarska. Vraćalo se u prošlost, putovalo u budućnost, i birala se osoba da joj budemo anđeo čuvar. Kao i onaj kog se treba kloniti. Jer, u životu nalećemo i na dobre i na loše ljude. Cilj je znati ko je ko.

Phone: 011 214-15-88
Fax: 011 311-2072
Bulevar Mihajla Pupina 10 Z, JUBC, vp, lok. 75
Srbija, 11070 Novi Beograd