Zujalica, RTS, Konrad i Kornelija, maj 2018.

Bili su nam u gostima drugari iz Zujalice, sa kojima smo pričali o Konradu i Korneliji i neobičnim prijateljstvima.

0.30-3.30

Phone: 011 214-15-88
Fax: 011 311-2072
Bulevar Mihajla Pupina 10 Z, JUBC, vp, lok. 75
Srbija, 11070 Novi Beograd