Zujalica, RTS, scene sa snimanja, jun 2017.

U gostima na snimanju bila nam je ekipa Zujalice, ovako smo se družili.

Phone: 011 214-15-88
Fax: 011 311-2072
Bulevar Mihajla Pupina 10 Z, JUBC, vp, lok. 75
Srbija, 11070 Novi Beograd